Вашата кошница е празна!

Договор за безвъзмездна финансова помощ

„Глобъл Сток” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073 - 3004-C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

„Глобъл Сток” ЕООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ №BG16RFOP002-2.073 - 3004 - C01 по проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”. Договорът е по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” и е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19. Постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места.Обща стойност: 9700,00 лв., от които 8 245,00 лв. европейско и 1455,00 лв. национално съфинансиране. Проектът стартира на 14.07.2020г. и е с продължителност 3 месеца.

 

                                                                                                  

 

Проект и главна цел: №BG16RFOP002-2.073 – 3004- C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19”

Бенефициент: Глобъл Сток ЕООД
 
Обща стойност: 9700,00 лв., от които 8245,00 лв.
европейско и  1455,00 лв. национално съфинансиране.

 
Начало: 14.07.2020г.
Край: 14.10.2020 г.
 
 

Back to Top

 +359 883 283040

  +359 82 522 331